We are in the news!

12 December 2019

The startup incubator LEAD released an exciting article about us at

Bioreperia: https://lead.se/nyheter/zebrafisk-embryon-raddar-cancerpatienter/

"Från början såg vi behovet av att effektivisera utvecklingen av läkemedel. Idag fokuserar vi hårdare på att validera och kommersialisera vår metod för individbaserad cancermedicin. Den kan öka överlevnaden för patienter. Den kan rädda liv. Det känns enormt starkt att jobba för." (Anna Fahlgren, CEO)